ΔΥΠ 618801 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/02/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ.Μποσινάκη Τηλ.2105270904
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Διεύθυνση Υλικού και προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55 10432 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων της ανωτέρω Διεύθυνσης (2ος όροφος Γραφείο. 208)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη μεταφορά και τοποθέτηση του Λογιστικού Αρχείου της ΔΕΗ Α.Ε και στις μετακινήσεις εξοπλισμού γραφείων της Διεύθυνσης Λογιστικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε,

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 618801
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/02/2018
ΑΔ: A101446
Προϋπολογισμός: € 16.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας