ΔΥΠ - 615901 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 20/02/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/03/2019 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι.Καρολεμέας Τηλ.210 5270829
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας tenderONE της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, με ημερομηνία έναρξης της υποβολής προσφορών την 02.02.2019 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 20.02.2019 ώρα 12.00 και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών μεταφοράς προσωπικού από την πόλη της Ρόδου προς ΑΗΣ Ρόδου (περιοχή Σορωνής) και αντιστρόφως

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ - 615901
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 31/01/2019
ΑΔ: A107110
Συμπλήρωμα 1 20/02/2019
ΑΔ: A107213
Προϋπολογισμός: € 128.200,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας