ΔΥΠ - 615804 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 26/07/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/08/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τηλ. 210-5270826
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΥΠ (Στουρνάρη 55, 104 32, Αθήνα
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο 208, 2ος όροφος.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων και μηχανημάτων έργου των θυγατρικών εταιρειών της ΔΕΗ Α.Ε. με τις επωνυμίες «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.» και «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.»

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ - 615804
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/07/2018
ΑΔ: A104305
Συμπλήρωμα 1 26/07/2018
ΑΔ: A105382
Προϋπολογισμός: € 95.400,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας