ΔΥΠ-611945 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/01/2020 - 16:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ.Γούλας Τηλ.210 5292557
Υποβολή:

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Η διαγωνιστική διαδικασία θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της cosmo-ONE Στους διαγωνισμούς μπορούν να συμμετάσχουν όσοι πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια όπως αυτά καθορίζονται στη διακήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τους: Γ. Γούλα, 210-5292557 g.goulas@dei.com.gr Α. Μανούσακα, 210-5293082, a.manousaka@dei.com.gr Φ. Ζαφειρίου, 210-5292292, f.zafeiriou@dei.com.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανάθεση υπηρεσιών πρακτόρευσης για τα χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ δεξαμενόπλοια μεταφοράς ντίζελ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-611945
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/12/2019
ΑΔ: A113522
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας