ΔΥΠ-611941 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/11/2019 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ.Γούλας Τηλ.210 5270815
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Γ. Γούλα, 210-5270815, 210-5241623, g.goulas@dei.com.gr Α. Μανούσακα, 210-5270917, a.manousaka@dei.com.gr Φ. Ζαφειρίου, 210-5270827, f.zafeiriou@dei.com.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Aνάθεση του εφοδιασμού των χρονοναυλωμένων της δεξαμενοπλοίων με καύσιμα ναυτιλίας

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-611941
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/11/2019
ΑΔ: A112355
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας