ΔΥΠ-611902 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/02/2019 - 10:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ. Γούλα, Τηλ.210-5270815
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υποβολή των προσφορών σε σφραγισμένο φάκελο στη ΔΕΗ/ΔΥΠ Στουρνάρη 55, ΑΘΗΝΑ Γραφείο 407 μέχρι την Παρασκευή 01.02.2019 και ώρα 10.30 Γ. Γούλα, 210-5270815, 210-5241623, g.goulas@dei.com.gr Β. Κουγεμήτρο, 210-5270935, v.kougemitros@dei.com.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επιθεώρηση (SUPERCARGO) μεταφοράς μαζούτ με τα χρονοναυλωμένα από τη ΔΕΗ Δεξαμενόπλοια ΚARPATHOS ΚΑΙ FRES

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-611902
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/01/2019
ΑΔ: A107048
Προϋπολογισμός: € 000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας