ΔΥΠ-611858 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/12/2018 - 17:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ. Γούλας. Τηλ.: 210-5270815
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Για πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό επικοινωνήστε με τους: • κ. Γεώργιο Γούλα, τηλ.: 210-5270815/κιν.:6970006289 • κα Αικατερίνη Μανούσακα, τηλ.:210-5270917/κιν.:6983338280 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της cosmoONE. Για εγγραφή στην πλατφόρμα επικοινωνήστε με τους: • κ. Χρήστο Ρακοβίτη, τηλ.:210-2723835 / κιν.:6937290980. • The Cosmo-One Helpdesk, τηλ.: 210-2723810. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίξει για την υποβολή δικαιολογητικών του Σταδίου 1 από τις 04.12.2018 και ώρα 10:00 έως τις 05.12.2018 και ώρα 17:00, ώρα Ελλάδας

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Διαχείρισης των Χρονοναυλωμένων πλοίων της για δύο έτη

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-611858
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/11/2018
ΑΔ: A106809
Προϋπολογισμός: € 0 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας