ΔΥΠ 611722 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/04/2018 - 17:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Mr. I. Lysaridis, Tel. +30-210-5270942, i.lysaridis@dei.com.gr Mr. S. Kopelias Tel. +30-210-5270895, s.kopelias@dei.com.gr Mrs. Aik. Manousaka, Tel. +30-210-5270917, a.manousaka@dei.com.gr
Υποβολή: Electronic platform of Cosmo-One.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Mr. Christos Karakasidis, Tel.: +30-210-2723810 / Mob.: +30-6972217135. The Cosmo-One Helpdesk, Tel.: +30-210-2723810. The electronic platform shall be open for the submission of Documentation pertaining to Stage 1a of the Request from Monday, 16.04.2018, 09:00 a.m Athens local time (GMT+3) to Friday, 20.04.2018 17:00 Athens local time (GMT+3).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Concluding Three-Year-Term “MASTER DES LNG SALE AGREEMENTS (MSAs)”

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 611722
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/03/2018
ΑΔ: A102745
Προϋπολογισμός: € 0000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας