ΔΥΠ 611026 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/03/2020 - 11:58

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ. Γούλας A. Mανούσακα,
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Η διαγωνιστική διαδικασία θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της cosmoONE. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όσοι πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια όπως αυτά καθορίζονται στη διακήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τους: Γ. Γούλα, 6970006289, g.goulas@dei.com.gr A. Mανούσακα, 6983338280, a.manousaka@dei.com.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανάθεση υπηρεσιών πρακτόρευσης για τα χρονοναυλωμένα από τη ΔΕΗ δεξαμενόπλοια μεταφοράς μαζούτ.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 611026
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/03/2020
ΑΔ: A114908
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας