ΔΥΠ - 602904 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 06/09/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/09/2019 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Αν. Ντούφα (τηλ.2105270898 Παρ. Γκάνια(τηλ.2105270817
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠ Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
ΔΕΗ Α.Ε. Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υλικά ενώσεων Ιμάντων Τ/Δ για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ - 602904
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 25/07/2019
ΑΔ: A110924
Συμπλήρωμα 1 06/09/2019
ΑΔ: A111110
Προϋπολογισμός: € 1.021.337,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας