ΔΥΠ-602903 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 01/04/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/05/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Ντούφας Τηλ.210 5270898
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Τα Τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 1 του Τεύχους 2 της Διακήρυξης, οι οδηγίες χρήσης για την εγγραφή και το εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος διατίθενται δωρεάν ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprocurement.dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια δύο (2) ειδών Μεταφορικών – Ελαστικών Ιμάντων (με ενίσχυση συρματόσχοινων ST1600X πλάτους Β=1600mm και ST1600 Τ+120οC B=1400mm) των ταινιόδρομων τροφοδοσίας λιγνίτη και αποκομιδής υποπροϊόντων της Μονάδας V ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ,

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-602903
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/07/2019
ΑΔ: A109892
Συμπλήρωμα 1 02/09/2019
ΑΔ: A111087
Συμπλήρωμα 2 19/09/2019
ΑΔ: A111159
Συμπλήρωμα 3 22/10/2019
ΑΔ: A112274
Συμπλήρωμα 4 15/01/2020
ΑΔ: A113563
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 17/02/2020
ΑΔ: A114711
Ανακ. & Συμπλήρωμα 6 12/03/2020
ΑΔ: A114829
Ανακ. & Συμπλήρωμα 7 01/04/2020
ΑΔ: A114930
Προϋπολογισμός: € 4.134.950,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Eur602903 Λήψη