ΔΥΠ 602803 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 23/07/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/09/2018 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Ντούφας Τηλ.210 5270898
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων (208)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια μεταφορικών ελαστικών ιμάντων ταινιόδρομων και μηχανημάτων ορυχείων του ΛΚΔΜ (Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας)

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 602803
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 01/06/2018
ΑΔ: A104104
Συμπλήρωμα 1 02/07/2018
ΑΔ: A104271
Συμπλήρωμα 2 05/07/2018
ΑΔ: A104296
Συμπλήρωμα 3 09/07/2018
ΑΔ: A104304
Συμπλήρωμα 4 23/07/2018
ΑΔ: A105369
Προϋπολογισμός: € 23.065.218,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Euro602803 Λήψη