ΔΥΠ 602001 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 19/10/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/10/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Ντούφας Τηλ.210 5293812
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ ΑΕ με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr/ .

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΜΑΤΑΙΩΣΗ Προμήθεια Υλικών ενώσεων Ιμάντων Τ/Δ, για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 602001
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/04/2020
ΑΔ: A114991
Συμπλήρωμα 1 14/05/2020
ΑΔ: A115091
Συμπλήρωμα 2 22/06/2020
ΑΔ: A116233
Συμπλήρωμα 3 14/07/2020
ΑΔ: A116355
Συμπλήρωμα 4 07/08/2020
ΑΔ: A116464
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 19/10/2020
ΑΔ: A116745
Προϋπολογισμός: € 173.957,50 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας