ΔΥΠ- 600809 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 28/12/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/01/2019 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Ματιάτου Τηλ.210 5270805
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια δύο (2) ερπυστριοφόρων προωθητών γαιών ισχύος στον σφόνδυλο 800HP και βάρους τουλάχιστον 100tn για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ- 600809
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/11/2018
ΑΔ: A105787
Συμπλήρωμα 1 28/12/2018
ΑΔ: A106977
Προϋπολογισμός: € 2.400.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
EURO600809 Λήψη