ΔΥΠ 600803 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 02/10/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/10/2018 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΜΑΤΙΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ Τηλ. 210-5270805
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠ Στουρνάρη 55 104 32 Αθήνα
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών χωματουργικών μηχανημάτων κατασκευής Οίκου TEREX EQUIPMENT LTD

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 600803
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/07/2018
ΑΔ: A105329
Συμπλήρωμα 1 07/09/2018
ΑΔ: A105506
Συμπλήρωμα 2 02/10/2018
ΑΔ: A105599
Προϋπολογισμός: € 2.000.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας