ΔΥΠ 600019 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 29/11/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/12/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ματιάτου Ελένη - Λαγού Φωτεινή
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στο γραφείο 111 οδός Πατησίων, αριθμός 27, όροφος 1ος, στις 12 Νοεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή Υπεύθυνοι Διαγωνισμού : Ματιάτου Ελένη και Λαγού Φωτεινή Δ/νση : Χαλκοκονδύλη 22, 3ος όροφος , Γραφεία 303 και 306, Τηλ. 210 5293814 και 210 5293807

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μίσθωση ενός (1) καινούργιου (PHEV) επιβατηγού οχήματος, μάρκας BMW X1 xDrive 25e (full extra), για περίοδο μίσθωσης τριάντα έξι (36) μηνών, με δυνατότητα εξαγοράς μετά την παρέλευση της τριετίας.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 600019
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
12/11/2020
ΑΔ: A116880
18/11/2020
ΑΔ: A116896
29/11/2020
ΑΔ: A116934
Προϋπολογισμός: € 30.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας