ΔΥΠ 600006 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 16/07/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/07/2020 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Ματιάτου Τηλ.210 5293814
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στο γραφείο 111 οδός Πατησίων, αριθμός 27, όροφος 1ος, στις 23 Ιουλίου και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή Υπεύθυνοι Διαγωνισμού : Ματιάτου Ελένη και Λαγού Φωτεινή .Δ/νση : Χαλκοκονδύλη 22, 3ος όροφος , Γραφεία 303 και 306, Τηλ. 210 5293814 και 210 5293807 Πρόσκληση θα αναρτηθεί και θα διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε. https://eprocurement.dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μίσθωση τεσσάρων (4) επιβατηγών οχημάτων FIAT PANDA, 4X2, (5θυρων), για περίοδο μίσθωσης δώδεκα (12) μηνών, κατηγορίας κυβισμού 1200cc

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 600006
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
16/07/2020
ΑΔ: A116376
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας