ΔΥΠ 600002 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/03/2020 - 11:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ματιάτου Ελένη και Λαγού Φωτεινή Τηλ. 210 5293814 και210 5293807
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στο γραφείο 111 οδός Πατησίων, αριθμός 27, όροφος 1ος, στις 18 Μαρτίου και ώρα 11:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ενός καινούργιου φορτηγού αυτοκίνητου κλειστού τύπου (Van), 4X2, πετρελαιοκίνητου, κυβισυού 2000cc, ωφέλιυου φορτίου 1,3 too

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 600002
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 28.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας