ΔΥΠ 55518Δ00001 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/06/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/06/2018 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Αρετή Στάθη Τηλ. 210 5270919
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από την κα Αρετή Στάθη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση a.stathi@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 52 70 919) ή με τηλεμοιοτυπία/fax (+30 210 52 32 597).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια και τοποθέτηση κεραμικών επενδύσεων τυμπάνων ταινιοδρόμων

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 55518Δ00001
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/05/2018
ΑΔ: A103002
Συμπλήρωμα 1 04/06/2018
ΑΔ: A104113
Συμπλήρωμα 2 15/06/2018
ΑΔ: A104188
Προϋπολογισμός: € 221.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας