ΔΥΠ 545-18-Δ-0001 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 26/06/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/07/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Αν. Ντούφα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση a.ntoufas@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 5270898) ή με τηλεομοιοτυπία (+30 210 5232597) και για τεχνικές πληροφορίες από τον N. Παπουλίδη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση n.papoulidis@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 24630 52381).
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), οδός Στουρνάρη, αριθ. 55, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια πλαστικών αποξεστών ιμάντων ταινιόδρομων σε φύλλα από ελαστομερή πολυουρεθάνη.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 545-18-Δ-0001
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/06/2018
ΑΔ: A104156
Συμπλήρωμα 1 26/06/2018
ΑΔ: A104237
Προϋπολογισμός: € 248.420,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας