ΔΥΠ 52620005 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 29/04/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/05/2020 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι.Ζουμάς Τηλ,210 3307285
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Θα γίνει από τη Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Πατησίων 27, 104 32 Αθήνα, στις 28.04.2020 και ώρα 12:00 π.μ. όροφος 1ος, γραφείο 111

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Eκποίηση άχρηστων υλικών

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 52620005
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/04/2020
ΑΔ: A115033
Συμπλήρωμα 1 29/04/2020
ΑΔ: A115034
Προϋπολογισμός: € 105.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας