ΔΥΠ 52620001 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 12/02/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/02/2020 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι.Ζουμάς
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Διεύθυνση Υλικού κα Προμηθειών (ΔΥΠ), Πατησίων 27, 104 32 Αθήνα στις 06.02.2020 και ώρα 11:00, όροφος 1ος, γραφείο 111

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Eκποίηση άχρηστου άχρηστων υλικών

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 52620001
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/01/2020
ΑΔ: A113585
Συμπλήρωμα 1 12/02/2020
ΑΔ: A114687
Προϋπολογισμός: € 35.322,80 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας