ΔΥΠ 52618072 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/01/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/02/2019 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι.Ζουμάς Τηλ.210 5270864
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα.Γραφείο Αποσφράγισης 208

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης (συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά και τελική διάθεση) υγρών πετρελαϊκών αποβλήτων από τους ΑΗΣ Ρόδου, Χανίων και ΘΗΣ Νότιας Ρόδου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 52618072
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/01/2019
ΑΔ: A107010
Συμπλήρωμα 1 17/01/2019
ΑΔ: A107045
Προϋπολογισμός: € 211.200,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας