ΔΥΠ 52618046 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 31/01/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/02/2019 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: I.Zουμάς Τηλ.210 5270864
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
ΔΕΗ Α.Ε / ΔΥΠ, Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα. 2ος όροφος γραφείο αποσφράγισης 208

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Eκποίηση Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 52618046
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/11/2018
ΑΔ: A106808
Συμπλήρωμα 1 07/12/2018
ΑΔ: A106898
Συμπλήρωμα 2 15/01/2019
ΑΔ: A107031
Συμπλήρωμα 3 31/01/2019
ΑΔ: A107108
Προϋπολογισμός: € 712.350,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας