ΔΥΠ 52319022 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/08/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/09/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Τηλ.210-5292361
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή καταδυτικών εργασιών του Κλάδου ΑΗΣ Ρόδου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 52319022
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/05/2019
ΑΔ: A108660
Συμπλήρωμα 1 11/06/2019
ΑΔ: A108737
Συμπλήρωμα 2 04/07/2019
ΑΔ: A109843
Συμπλήρωμα 3 30/08/2019
ΑΔ: A111085
Προϋπολογισμός: € 103.660,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας