ΔΥΠ 52318050 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 03/12/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/12/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Κοτσαλή Τηλ.210 5270833
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Γενική συντήρηση έτους 2018-2019 των μονάδων No1 και No2 του ΑΣΠ Θήρας WARTSILA 18V32 ον. ισχύος 8.250 KW έκαστη,

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 52318050
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/11/2018
ΑΔ: A105778
Συμπλήρωμα 1 03/12/2018
ΑΔ: A106872
Προϋπολογισμός: € 300.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας