ΔΥΠ 52218012 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/07/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/07/2018 - 12:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Β.Βασιλοπούλου Τηλ.210 5270924
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32, Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ε. Βασιλοπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.vasilopoulou@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 5270924) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 210 5225166). Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει, παρουσία εκπροσώπων των διαγωνιζομένων εφόσον το επιθυμούν, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 -

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ - ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΤΩΝ Α/Σ Νο11&12 ANSALDO ΤΥΠΟΥ V64.3 ΤΟΥ ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 52218012
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/06/2018
ΑΔ: A104135
Συμπλήρωμα 1 04/07/2018
ΑΔ: A104290
Προϋπολογισμός: € 1.391.744 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας
CPV 50000000
NUTS EL434

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΕΕΕΠ Λήψη