ΔΥΠ-52120001 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 27/03/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/04/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Τσονοπούλου Τηλ.210 5292399
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών "tenderONE" της εταιρείας cosmoONE

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Δημιουργία Δικτυακής Υποδομής των Data Centers ΔΠΛΡ και Κεντρικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-52120001
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/02/2020
ΑΔ: A114764
Συμπλήρωμα 1 16/03/2020
ΑΔ: A114840
Συμπλήρωμα 2 23/03/2020
ΑΔ: A114893
Συμπλήρωμα 3 27/03/2020
ΑΔ: A114907
Προϋπολογισμός: € 150.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας