ΔΥΠ-52119065 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 20/11/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/12/2019 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π.Καλημέρης Τηλ.210 5270902
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Η Διακήρυξης η οποία έχει αναρτηθεί και διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprocurement.dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια εξοπλισμού για το Ταμειακό Σύστημα της ΔΕΗ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένης 5ετούς περιόδου εγγύησης-συντήρησης

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-52119065
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/11/2019
ΑΔ: A112388
Συμπλήρωμα 1 20/11/2019
ΑΔ: A113405
Προϋπολογισμός: € 141.950,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας