ΔΥΠ 52018062 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 31/01/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/02/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ.Τραιφόρου Τηλ.210 5270835
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών και την ανακαίνιση 1ης σειράς πτερυγίων του Α/Σ Νο 5 FIAT TG20 του ΑΗΣ Χανίων

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 52018062
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/12/2018
ΑΔ: A106969
Συμπλήρωμα 1 16/01/2019
ΑΔ: A107037
Συμπλήρωμα 2 31/01/2019
ΑΔ: A107113
Προϋπολογισμός: € 223.750,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας