ΔΥΠ 52017Δ00003 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 16/01/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/01/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ. Τραϊφόρου και Α. Τσιλιγιάννη
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε. ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από τις κ.κ. Γ. Τραϊφόρου και Α. Τσιλιγιάννη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις G.Traiforou@dei.com.gr και A.Tsiligiani@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 5270835/ 210 5270837) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 210 5232597).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών των Μονάδων Pielstick 18PC4 2B-V του ΑΗΣ Ρόδου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 52017Δ00003
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/12/2017
ΑΔ: A100190
Συμπλήρωμα 1 16/01/2018
ΑΔ: A101272
Προϋπολογισμός: € 1.015.502,22 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας