ΔΥΠ 51919048 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 11/07/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/07/2019 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κ.Μουζάκης Τηλ 210 5270924
Υποβολή: ΔΕΗ ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ ΑΕ με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών "tenderONE" της εταιρείας cosmoONE

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

προμήθεια ενημερωτικών εντύπων για ένθεση στους λογαριασμούς ρεύματος πελατών της ΔΕΗ Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 51919048
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 24/06/2019
ΑΔ: A109789
Συμπλήρωμα 1 27/06/2019
ΑΔ: A109807
Συμπλήρωμα 2 11/07/2019
ΑΔ: A109878
Προϋπολογισμός: € 59.990,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας