ΔΥΠ 51919005 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 31/01/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/02/2019 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Φιλίππου Τηλ.210 5270834
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μετάκληση τεχνικών για εξάρμοση, μεταφορά επισκευή και επανατοποθέτηση 6 υπερπληρωτών τύπου MAN NA57 TM9 019, των Μονάδων Diesel κατασκευής SEMT PIELSTICK του AΗΣ Ρόδου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 51919005
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 25/01/2019
ΑΔ: A107083
Συμπλήρωμα 1 31/01/2019
ΑΔ: A107112
Προϋπολογισμός: € 144.243,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας