ΔΥΠ 51720015 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/04/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/04/2020 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Τσιλιγιάννη Τηλ.210 5292659
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ ΑΕ με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών "tenderONE" της εταιρείας cosmoONE

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανασχεδιασμό δικτύου καταστημάτων και σημείων εξυπηρέτησης πελατών ΔΕΗ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 51720015
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/03/2020
ΑΔ: A114849
Συμπλήρωμα 1 30/03/2020
ΑΔ: A114909
Συμπλήρωμα 2 17/04/2020
ΑΔ: A114988
Προϋπολογισμός: € 390.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας