ΔΥΠ - 51718021 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/08/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/08/2018 - 12:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τηλ. 210 - 5270925
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΥΠ, Στουρνάρη 55, T.K. : 104 32 Αθήνα
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, στο Γραφείο Αποσφραγίσεων 208

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών για τους υπερπληρωτές (turbo) των Μηχανών Diesel του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ - 51718021
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 11/07/2018
ΑΔ: A104313
Συμπλήρωμα 1 01/08/2018
ΑΔ: A105400
Προϋπολογισμός: € 39.890,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας