ΔΥΠ - 1526 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/09/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/11/2020 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Σ.Σωτηροπούλου Τηλ.210 5292513
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Γενική Επιθεώρηση Γεννήτριας Ατμοστροβίλου Μονάδας IV ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ - 1526
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 29/06/2020
ΑΔ: A116275
Συμπλήρωμα 1 15/07/2020
ΑΔ: A116374
Συμπλήρωμα 2 27/07/2020
ΑΔ: A116426
Συμπλήρωμα 3 29/07/2020
ΑΔ: A116436
Συμπλήρωμα 4 31/08/2020
ΑΔ: A116525
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 15/09/2020
ΑΔ: A116586
Προϋπολογισμός: € 415.825,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛ1_1526 Λήψη
Επισύναψη φωτογραφίας ΔΥΠ_1526 Λήψη