ΔΥΠ – 1509 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 07/03/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/03/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Β.Κουμπαρούλη Τηλ.210 5292698
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επιθεώρηση – συντήρηση βασικών επιστομίων μεγάλης διαμέτρου μηχανοστασίου Μονάδας IV ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ – 1509
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/02/2020
ΑΔ: A114692
Συμπλήρωμα 1 24/02/2020
ΑΔ: A114742
Συμπλήρωμα 2 07/03/2020
ΑΔ: A114795
Προϋπολογισμός: € 82.490,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας