ΔΥΠ-1484 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 06/09/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/09/2019 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗ ΒΑΣ.ΤΗΛ.2105292698 - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Γ. ΤΗΛ.2105293256
Υποβολή: ΔΕΗ - ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
ΔΥΠ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 22 ΤΚ.10432 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μηχανουργικές κατεργασίες τμημάτων εξοπλισμού του Αεριοστρόβιλου της Μονάδας 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου κατά την συντήρηση C2

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-1484
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/08/2019
ΑΔ: A111060
Συμπλήρωμα 1 06/09/2019
ΑΔ: A111106
Προϋπολογισμός: € 135.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας