ΔΥΠ - 1310609 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 27/09/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/10/2019 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Βασιλοπούλου (210-52 92 361) και Ι. Βενιζέλο (210-5293256)
Υποβολή: Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ)

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
ΔΕΗ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), οδός Στουρνάρη, αριθ. 55, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5270800.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αναβάθμιση των δύο Μονάδων του ΥΗΣ Λάδωνα

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ - 1310609
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/09/2019
ΑΔ: A111115
Συμπλήρωμα 1 27/09/2019
ΑΔ: A111191
Προϋπολογισμός: € 1.400.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας