ΔΥΚΕΚΕ 600101 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 24/02/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/03/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Ματιάτου Τηλ.2105293814
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση E.matiatou@dei.com.gr και τηλεφωνικά (+30 210 52 93 814) και την κα Λαγού Φωτεινή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση f.lagou@dei.com.gr και τηλεφωνικά (+30 210 52 93 807). Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ, με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών «tenderONE» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.cosmo-one.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μίσθωση δύο (2) καινούργιων (PHEV) επιβατηγών οχημάτων, μάρκας VOLVO XC40 – W 2046 Recharge PHEV T5 βενζίνη 1.5 262 hp Auto R- Design 48g/Km, μεταλλικού χρώματος Onyx Black για περίοδο μίσθωσης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με δυνατότητα εξαγοράς μετά την παρέλευση της διετίας, για διάνυση ετησίως κατά μέσο όρο 40.000Km

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΚΕΚΕ 600101
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/02/2021
ΑΔ: A117263
Συμπλήρωμα 1 24/02/2021
ΑΔ: A117339
Προϋπολογισμός: € 55.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας