Δ 903109 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 07/04/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/04/2021 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α. Στάθη Τηλ.210 5292523
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΠΛΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301. Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Στάθη Αρετή και την κ. Λοΐζου Ευδοκία με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις A.Stathi@dei.com.gr και E.Loizou@dei.com.gr και τηλεφωνικά (+30 210 5292523/210 5292334) ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 210 5232597).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση της Μονάδας Νο9 WARTSILA 18V38Α του ΑΣΠ Λέσβου

Διακήρυξη: Τεύχος: Δ 903109
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/03/2021
ΑΔ: A118409
Συμπλήρωμα 1 30/03/2021
ΑΔ: A118487
Συμπλήρωμα 2 07/04/2021
ΑΔ: A118527
Προϋπολογισμός: € 398.503,10 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας