Δ 1585 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 26/04/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/05/2021 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι. Βενιζέλο Τηλ .210-5293256
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΠΛΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, τηλέφωνο +30 2105230301. Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Ι. Βενιζέλο και κα. Σ. Κολλιδά με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις I.Venizelos@dei.com.gr και s.kollida@dei.com.gr. Για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ, από τον κ. Γ. Τσαλιάνη ( 24610 55231), Τομ. Λειτουργίας και Αν. Διευθυντή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση G.Tsalianis@dei.com.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης του χώρου των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Καρδιάς των Μονάδων I-IV»

Διακήρυξη: Τεύχος: Δ 1585
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/04/2021
ΑΔ: A118514
26/04/2021
ΑΔ: A118587
Προϋπολογισμός: € 60.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
D_1585 Λήψη