Δ 1580 Υπηρεσία Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/04/2021 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι. Βενιζέλο Τηλ .210-5293256
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΠΛΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) , οδός Χαλκοκονδύλη , αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, τηλέφωνο +30 2105230301. Πληροφορίες παρέχονται από από την κα Σ. Κολλιδά (210-5293446) και τον κο Ι.Βενιζέλο (210-5292384) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις s.kollida@dei.com.gr και I.Venizelos.@dei.com.gr και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στην Διεύθυνση Υποστήριξης Δραστηριοτήτων Παραγωγής (3ης Σεπτεμβρίου 7), από Τομεάρχης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΔΥΔΠ, Ζέρβας Βασίλειος, 3ης Σεπτεμβρίου 7, 104 32 Αθήνα, 7ος όροφος, Γρ. 708, Τηλ.: 210-5283610, με αναπληρωτή την Υποτομεάρχη Διοικητικής Διαχείρισης της ΔΥΔΠ, Μαριάνθη Τσιακατούρα, 7ος όροφος, Γρ. 705, Τηλ.: 210-5283761.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των οικονομικών,λογιστικών και διοικητικών θεμάτων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Δραστηριοτήτων καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Θερμοηλεκτρικής και Υδροηλεκτρικής Παραγωγής

Διακήρυξη: Τεύχος: Δ 1580
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/03/2021
ΑΔ: A118449
Προϋπολογισμός: € 158.400,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας