Δ 1579 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/04/2021 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. ΒασιλοπούλουTηλ.2105292680 Ι. Βενιζέλο Τηλ.2105292384
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΠΛΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΛΠΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5292680. Πληροφορίες παρέχονται από τους Ε. Βασιλοπούλου (210-5292680) και Ι. Βενιζέλο (210-5293256) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.vasilopoulou@dei.com.gr και I.Venizelos@dei.com.gr. Βεβαίωση επίσκεψης στον τόπο εγκατάστασης των Η/Ζ για γνώση τοπικών συνθηκών θα παρέχεται από τον κο Νικ. Μανακανάτα, Διευθυντή του ΑΗΣ Αθερινόλακκου (28430-6300500 ΑΗΣ Αθερινόλακκου, Τ.Κ. 720 59, ΧΑΝΔΡΑΣ -ΣΗΤΕΙΑ ή από τον κο Γ. Καλδίρη, (2109008863-64) ΔΕΗ ΑΕ/ΔΕΠΑΝ, Λ. Συγγρού 112 –Τ.Κ. 117 41 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) καθαρής ισχύος 58 MW, τα οποία θα εγκατασταθούν στον Αθερινόλακκο σε δύο Ομάδες, των 23 MW (Ομάδα Α) και των 35 MW (Ομάδα Β) για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του 2021 (Ιούλιο – Αύγουστο 2021).

Διακήρυξη: Τεύχος: Δ 1579
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/03/2021
ΑΔ: A118443
Προϋπολογισμός: € 4.037.712,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας