ΔΥΣ/ΠΕΕ 2/2019 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/06/2019 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Μπότσης, τηλ: 2105292244 & Ε. Μήτσου, τηλ: 2105247553
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ, Καποδιστρίου 27, 104 32 Αθήνα
2ος όροφος, γραφείο 204

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά ακινήτου προς μίσθωση για αποθήκευση αρχειακού υλικού της ΔΕΗ Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΣ/ΠΕΕ 2/2019
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 31/05/2019
ΑΔ: A108688
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήψη