ΔΥΣ/ΠΕΕ 1/2019 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/01/2019 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Μπότσης, τηλ.: 210 5292244 & Ε. Μήτσου, τηλ.: 2105247553
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ, Καποδιστρίου 27, 104 32 Αθήνα
2ος όροοφος, γραφείο 204

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά ακινήτων προς μίσθωση για στέγαση κεντρικών υπηρεσιών της ΔΕΗ Α..Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΣ/ΠΕΕ 1/2019
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/01/2019
ΑΔ: A107008
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Λήψη