ΔΥΣ/90104 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/11/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/11/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Σιαμπάνης, τηλ: 2105292352
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΣ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών "tenderONE" της εταιρείας cosmoONE στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Φύλαξη κτιρίων της ΔΕΗ Α.Ε

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΣ/90104
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 29/10/2019
ΑΔ: A112295
Συμπλήρωμα 1 09/11/2019
ΑΔ: A112364
Συμπλήρωμα 2 15/11/2019
ΑΔ: A112385
Προϋπολογισμός: € 128.400 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης