ΔΥΣ/80055 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 18/07/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/07/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α. Σιαμπάνης, τηλ: 210 5292352
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ, Καποδιστρίου 27, 104 32 Αθήνα
2ος όροφος, γραφείο 204

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Πλήρης λειτουργία του παιδικού σταθμού Πτολεμαΐδας της ΔΕΗ Α.Ε, δυναμικότητας 50 παιδιών.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΣ/80055
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 29/06/2018
ΑΔ: A104258
Συμπλήρωμα 1 18/07/2018
ΑΔ: A105339
Προϋπολογισμός: € 135.300 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης