ΔΥΣ/80018 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/05/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/05/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Σιαμπάνης τηλ.: 210 5292352
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΥΣ, Καποδιστρίου 27, 104 32 Αθήνα
2ος όροφος, γραφείο 204

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Διάθεση ατόμων για τη λειτουργία κυλικείων κτιρίων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΣ/80018
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/03/2018
ΑΔ: A102704
Συμπλήρωμα 1 04/05/2018
ΑΔ: A102939
Προϋπολογισμός: € 180.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης
CPV 55512000: Υπηρεσίες διαχείρισης καντίνας
NUTS EL30-Αττική

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ESPD-80018 Λήψη