ΔΥΣ/4/2018 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/12/2018 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Μπότσης, τηλ. 210 5292244, Ε. Μήτσου, τηλ. 210 5247553
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΥΣ, Καποδιστρίου 27, 104 32 Αθήνα
2ος όροφος γραφείο 204 Πρωτόκολλο

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Καταστήματος Πωλήσεων Κυψέλης Αττικής

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΣ/4/2018
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/11/2018
ΑΔ: A105773
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης